Damask Tumblr Themes
อยู่บนนั้นมีแค่ดาวกับฟ้า⛅️

อยู่บนนั้นมีแค่ดาวกับฟ้า⛅️

🍟💕

🍟💕

Sirotann😍

Sirotann😍

Waffle😋

Waffle😋

Love💕

Love💕

มันก็ดีนะ วิถีชีวิตคนรักน้ำแข็ง❄️💕

Final exam📚😪✌️

Final exam📚😪✌️

เพราะตอนนี้บรรยากาศก็ดี๊ดี มีเสียงเพลงและแสงดาว⛅️🎶

เพราะตอนนี้บรรยากาศก็ดี๊ดี มีเสียงเพลงและแสงดาว⛅️🎶

ตอนนั้นก็ดีนะ..

ตอนนั้นก็ดีนะ..

ที่เราต้องเจ็บปวดกับความรักไม่ใช่เพราะมันจากไปหรอก แต่เพราะมันยังอยู่ต่างหาก..

ที่เราต้องเจ็บปวดกับความรักไม่ใช่เพราะมันจากไปหรอก แต่เพราะมันยังอยู่ต่างหาก..